EXTRA INFORMATIE


Inkomenseis huurwoningen

Voor welk bedrag kunt u een woning huren? Onze stelregel is dat uw bruto maandinkomen minimaal 3,5 keer de gevraagde maandhuur bedraagt. Bij uw inschrijving wordt uw inkomen hierop getoetst. Heeft u een eigen woning verkocht of een bedrag gespaard? Dan telt dit mee bij de toetsing van uw inkomen.

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, dient u te voldoen aan de inkomensnormen die op uw situatie van toepassing is.

Alleenverdieners 
Tot € 800,00: 3,5 x uw bruto maandinkomen x de huur
Van € 800,00 tot € 1.000,00: 3,25 x uw bruto maandinkomen x de huur
Boven € 1.000,00: 3 x uw bruto maandinkomen x de huur

Gehuwden en samenwonenden
Tot € 800,00: 3,5 x uw bruto maandinkomen x de huur
Van € 800,00 tot € 1.000,00: 3,25 x uw bruto maandinkomen x de huur
Boven € 1.000,00: 3 x uw bruto maandinkomen x de huur
Het tweede inkomen telt voor 50% mee.

Eigen vermogen
Om wellicht beter aan de inkomensnormen te voldoen, is het toegestaan om 10% van uw eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomsten te tellen. Wel ontvangen wij graag de bewijsstukken inzake uw eigen vermogen en vragen wij een waarborgsom.

Zelfstandig ondernemer
Indien u zelfstandig ondernemer bent, dient u aan te tonen dat uw jaarinkomen vanuit bedrijf in de afgelopen 3 jaar voldoet aan de onder A en B genoemde inkomenseisen. Daarnaast vragen wij een waarborgsom

U heeft geen vaste aanstelling
Neem contact met ons op om uw persoonlijke situatie te bespreken.